เต้านมเทียมซิลิโคนที่ใช้ฝังในร่างกาย (Sebbin Breast Implant)

เต้านมเทียมซิลิโคนที่ใช้ฝังในร่างกายทุกชนิดของ Sebbin เป็นชนิดบรรจุโคฮีซีฟเจล เกรดที่ใช้ทางการแพทย์ไว้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน เพียงแต่ต่างกันตรงความหนาแน่นของเจลและรูปทรงสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการ  ในประเทศไทย เรานำเข้าและจัดจำหน่ายเต้านมเทียมซิลิโคนที่ใช้ฝังในร่างกายชนิดผิวทราย ซึ่งมีด้วยกัน 2 ทรงคือทรง Moderate และทรง High และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีชนิดผิวเรียบและกึ่งผิวเรียบเข้ามาด้วย ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า

Download Catalog Download Picture Download Instructor For Use